Publikacje

  Komentarze

  Komentarze

  Komentarze

  Komentarze

  Komentarze

  Komentarze po prezentacji

   
Romana Brzezińska - Lajborek

Wspomnienie

13 maja 2005 roku zmarła Romana Brzezińska, jedna z najbardziej zasłużonych dla projektu VERBA SACRA dziennikarek. Jeszcze w trakcie przygotowań, kiedy nikt z nas nie potrafił przewidzieć, jaka będzie skala odbioru całego przedsięwzięcia, ona z pasją zaangażowała się w jego propagowanie. Dzięki Jej artykułom w "Gazecie Poznańskiej" VERBA SACRA szybko stały się wydarzeniem medialnym. Zawsze spragniona szczegółów, wrażliwa na tę trudną formę artystyczną, jaką jest czytanie, potrafiła w swoich relacjach oddać istotę każdego spotkania w Katedrze, uchwycić jego wyjątkowy charakter. Niewątpliwie pomagało Jej w tym długoletnie doświadczenie i znakomita orientacja w problematyce Kościoła, bardzo dobre kontakty z duchowieństwem. Poza tym znała się na sztuce i wiedziała jak rozmawiać z aktorem. Należała do szlachetnej odmiany dziennikarzy, którzy wiedzą, o czym piszą, bo się do tego zawsze przygotowują. Dlatego Jej artykuły mogą być ważnym źródłem historycznym, opisującym początki Modlitw Katedr Polskich.
Kiedy zapraszałem Ją na Maraton Biblijny ucieszyła się i zapewniła mnie, że wraca do pracy. Czekałem, ale już nie wróciła.

Przemysław Basiński