VERBA SACRA to projekt interdyscyplinarny artystyczno - naukowo - religijny, poświęcony tradycji słowa w kulturze duchowej ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa europejskiego. Pomysłodawcą projektu jest rezyser Przemysław Basiński. Realizację rozpoczęto w styczniu 2000 roku w formie cyklu dwunastu prezentacji tekstów biblijnych. Od początku spotkał się z bardzo szerokim oddźwiękiem społecznym i został uznany za jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń Wielkiego Jubileuszu. Na temat VERBA SACRA napisano około 1400 publikacji - artykułów, recenzji, informacji. Liczbę uczestników oceniono na co najmniej 170 000 osób.

łowo to domena aktorów, którzy znają i potrafią wyrazić jego świętą przestrzeń. Udział biorą najwybitniejsi artyści sceny narodowej, m.in. Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Dorota Chotecka, Agnieszka Fatyga, Marta Klubowicz, Maja Komorowska, Małgorzata Kożuchowska, Zofia Kucówna, Halina Łabonarska, Anna Polony, Kinga Preis, Dorota Segda, Anna Seniuk, Joanna Szczepkowska, Danuta Stenka, Halina Winiarska, Piotr Adamczyk, Piotr Bajor, Mariusz Bonaszewski, Stanisław Brejdygant, Adam Ferenc, Krzysztof Globisz, Krzysztof Gosztyła, Zbigniew Grochal, Gustaw Holoubek, Jerzy Kiszkis, Krzysztof Kolberger, Wiesław Komasa, Rafał Królikowski, Andrzej Lajborek, Marek Kondrat, Aleksander Machalica, Henryk Machalica, Piotr Machalica, Tadeusz Malak, Jan Matyjaszkiewicz, Daniel Olbrychski, Marian Opania, Radosław Pazura, Jan Peszek, Jerzy Radziwiłowicz, Mariusz Sabiniewicz, Andrzej Seweryn, Piotr Skarga, Maciej Stuhr, Leszek Teleszyński, Jerzy Trela, Krzysztof Wakuliński, Adam Woronowicz, Zbigniew Zapasiewicz, Wiktor Zborowski, Jerzy Zelnik, Edward Żentara.

ączenie tradycji ze współczesnością to podstawa realizacji VERBA SACRA. Projekt jest pomyślany jako seria publicznych prezentacji tekstów wielkiej klasyki literatury (Biblia, teksty Ojców Kościoła, literatura Wschodu Europy, literatura staropolska, klasyka polska), odczytywanych przez najwybitniejszych aktorów. Prezentacje poprzedzone są pracami: filologicznymi, biblistycznymi, historycznymi, przekładowymi i artystycznymi. Aktorów wspierają wybitni konsultanci teologiczni, literaturoznawcy i historycy.

Od stycznia roku 2000 odbywała się co miesiąc prezentacja jednego utworu w formie uroczystej recytacji przez aktora. Na miejsce prapremiery wybrano najstarszą świątynię polską - Bazylikę Archikatedralna pw. św. św. Ap. Piotra i Pawła w Poznaniu. kolejne edycje odbyły się w katedrach i bazylikach: Bielska Białej, Częstochowy, Gdańska, Gniezna Katowic, Legnicy, Lublina, Pelplina, Radomia, Torunia, Warszawy, Wejherowa, Wrocławia. Obecnie cykl jest kontynuowany. Głównym punktem każdego programu jest recytacja tekstu w wykonaniu aktora. Poprzedza go krótki wstęp przygotowany przez najznakomitszych biblistów i filologów. Recytację tekstu urozmaica oprawa muzyczna w wykonaniu znanych zespołów chóralnych. Dotychczas przygotowano osiemdziesiąt siódem premier. Ponadto rozpoczęto produkcję kaset audio i płyt CD z zarejestrowanymi prezentacjami. Jako pierwsza ukazała się Bogurodzica albo Pacierz Staropolski /Anna Seniuk/.

2001 roku poszerzono projekt o trzy nowe cykle: Wielka Klasyka, obejmującego dzieła klasyki narodowej i światowej, Festiwal Sztuki Słowa wraz z konkursem na interpretację tekstu sakralnego i religijnego, oraz Modlitwy katedr europejskich. W konkursie wzięli udział aktorzy i studenci szkół teatralnych oraz nieprofesjonaliści. W grudniu 2001 roku we Wilnie zainaugurowano kolejny czwarty cykl Modlitwy katedr europejskich.W marcu 2005 roku zorganizowano Pierwszy Polski Maraton Biblijny Biblia  A i  Ω, w którym wzięło udział 890 osób. Wielkie czytanie Pisma Świętego trwało non stop 119 godzin i dzięki transmisji internetowej było obserwowane na całym świecie.

rganizacji przygotowań podjął się Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. VERBA SACRA łączą nie tylko środowiska najważniejszych nurtów kultury duchowej człowieka - wiary, nauki i sztuki, ale również przedstawicieli życia politycznego, społecznego i gospodarczego, przekonanych o potrzebie afirmacji i przywrócenia do życia publicznego kultury i sztuki słowa. Uroczysta i wyjątkowa ranga projektu została podkreślona patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury, Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A., Związku Artystów Scen Polskich oraz uniwersytetów, władz kościelnych, prezydentów miast i wojewodów.