Publikacje

  Komentarze

  Komentarze

  Komentarze

  Komentarze

  Komentarze

  Komentarze po prezentacji

   Układ tematyczny

NA TEMAT OSTATNIEJ PREZENTACJI:Wejherowo - Biblia Kaszubska
 EWANIELËJÔ WEDLE SWI?TÉG? JANA
  styczń 2008 r.
Księga Rodzaju  Gniezno - styczeń 2008 r.
Księga Amosa i Księga Ozeasza  16 grudnia 2007 r.
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Słowa - listopad 2007 r.
Księga Życia  14 październik 2007 r.
Księga Samuela  16 wrzesień 2007 r.
Europejska Gala Słowa VERBA SACRA
Andrzej Seweryn czyta "Pana Tadeusza"   26 - 31 sierpień 2007 r.
PERŁY DLA DZIEWECZKI  maj - czerwiec 2007 r.
Gofred abo Jeruzalem Wyzwolona maj 2007 r.
LISTY ŚWIĘTEGO PIOTRA kwiecień 2007 r.
BIBLIA KASZUBSKA Ewangelia według św. Marka styczeń 2007 r.
Treny Jeremiasza grudzień 2006 r.
Król Duch październik 2006 r.
Księga Daniela wrzesień 2006 r.
Gala Papieska Gdańsk - czerwiec 2006 r.
Jan Kochanowski - TRENY maj 2006 r.
Księga Judyty kwiecień 2006 r.
Biblia Kaszubska - Wejherowo styczeń 2006 r.
Księga Estery - grudzień 2005 r.
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Słowa - listopad 2005 r.
FRANCISZEK i KLARA z Asyżu - 18 09.2005 r.
Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Ooblicza
Dzieje Duszy - 19 06.2005 r.
Księga Ezechiela - 15 05.2005 r.
Księga Wyjścia - 12 12.2004 r.
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Słowa - listopad 2004 r.
Listy Ojca Pio - 26 09.2004 r.
Karel Ćapek - Przypowieści - 18 05.2004 r.
Księga Jonasza i Księga Habakuka - 25 04.2004 r.
Listy moralne - 22 03.2004 r.
Biblia Kaszubska - 19 12.2003 r. Biblia Kaszubska - 14 12.2003 r.
Verba Sacra w Ameryce Hiszpańskiej - 8 12.2003 r.
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Słowa - 9-29 11.2003 r.
2 Księga Machabejska - 28 09.2003 r.
Dzienniczek Siostry Faustyny - 17 08.2003 r.
Księga Rut - 8 06.2003 r.
Metamorfozy - 5 05.2003 r.
Tryptyk Paschalny - 6 03.2003 r.
Apokryfy - 22 12.2002 r.
Festiwal Sztuki Słowa - 10-30 11.2002 r.
Księga Jozuego - 29.09.2002 r.
Księga Tobiasza - 23.06.2002 r.
Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy - 21.05.2002 r.
Ewangelia wg św. Mateusza - 21.04.2002 r.


O CYKLU PREZENTACJI VERBA SACRA MODLITWY KATEDR POLSKICH MODLITWY KATEDR EUROPEJSKICH WIELKA KLASYKA I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL SŁOWA